W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Andrzej Płuciennik

brak zdjęciaPsycholog

W gabinecie pomagam osobom doświadczającym kryzysów emocjonalnych, rozwojowych i interpersonalnych oraz osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stosuje metody podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Budując relację terapeutyczną opieram się na empatii i bezwarunkowej akceptacji, aby móc towarzyszyć swoim klientom. W procesie zmian ważne jest dla mnie zrozumienie potrzeb moich klientów i udzielenie im pomocy w obraniu adekwatnych strategii do osiągnięcia swoich celów i poradzenia sobie z trudnościami. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.