W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Diagnozy

Przeprowadzanie diagnoz określa stopień zaburzenia oraz wskazuje działania, jakie powinny nastąpić w związku z uzyskanym wynikiem. Dla dzieci od 7 lat i młodzieży oraz młodych dorosłych do 26 roku życia. Diagnozy przeprowadza psycholog diagnosta, psychiatra oraz ewentualnie lekarz. Czas trwania to minimum 3 spotkania po 90 minut oraz 2 spotkania po 60 minut. Podczas ostatniego spotkania, które trwa ok 40 minut, przekazana zostanie informacja zwrotna nt. wyników diagnozy.

 

puzzle w głowie

dziewczynka z sercem

Diagnoza autyzmu

dziecko rozmawiające z terapeutą

Diagnoza zaburzeń osobowości

dziecko łapiące się za głowę

Diagnoza dysleksji

dziecko siedzące na taborecie

Diagnoza gotowości szkolnej

kobieta rozmawiająca z psychologiem

Diagnoza zaburzeń dotyczących zdrowia psychicznego

chłopiec siedzący na pufie

Diagnoza ADHD

uśmiechnięta pani z dzieckiem

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej