W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Metody leczenia

W Seeds Care wykorzystujemy następujące rodzaje terapii.

  • Głowa na planszy- Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna.Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna. Za standardową metodę terapeutyczną, którą stosuje się po zauważeniu procesu przyrostu wagi uważa się psychoterapię poznawczo-behawioralną. Badania podkreślają, że skuteczność leczenie farmakologicznego zdecydowanie podwyższa włączenie terapii poznawczo-behawioralnej. Terapia bezpośrednio odnosi się do niedostosowanych zachowań związanych ze sposobem odżywiania się, oraz leżącymi u ich podłoża błędnymi przekonaniami, dysfunkcyjnymi schematami poznawczymi dotyczącymi poczucia własnej samooceny i dążenia do ideału, znaczenia opinii innych i obaw w relacjach z nimi, oraz wspiera procesy rozwojowe związane z indywidualizacją i separacją. Łączy tworzenie wzorów regularnego odżywiania się, zmianę treści poznawczych i etap zapobiegania nawrotom choroby, poprzez kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętność identyfikowania sygnałów ostrzegawczych nawrotu choroby i korzystania z wypracowanych planów działań. 
  • Psychoterapia integracyjna. Psychoterapia integracyjna z założenia integruje różne formy pomocy. Indywidualnie dobierane są strategie i procedury, przez co terapia zyskuje na elastyczności i skuteczności. Czerpiąc z nurtu humanistycznego, jej podstawą jest budowanie empatycznej relacji terapeutycznej, zwiększanie samoświadomości pacjenta oraz pomoc w akceptacji siebie. Dzięki wykorzystaniu technik terapii poznawczo-behawioralnej możliwe jest zidentyfikowanie i modyfikacja nieadaptacyjnych przekonań oraz nauczenie się adaptacyjnych sposobów radzenia sobie. W terapii integracyjniej również wraca się do wspomnień z dzieciństwa i zwraca uwagę na obecne i przeszłe ważne relacje w życiu. 
  • Psychoterapia systemowa. Psychoterapia systemowa skupia się na funkcjonowaniu systemów, takich jak rodziny czy związki, dlatego najlepiej sprawdza się w pracy z takimi właśnie grupami. Dokonuje się w niej analizy zależności cyrkularnych, które działają na zasadzie błędnego koła. Jedno działanie wywołuje skutek, a skutek może wzmacniać to działanie i spowodować pojawienie się nowego. Przy pracy z rodzinami bardzo ważna jest neutralność i nieocenianie. Z tego powodu terapię systemową czasem prowadzi dwóch terapeutów. Na podstawie swoich obserwacji terapeuta lub terapeuci dokonują analizy relacji i źródeł problemu, omawiają je z pacjentami i szukają rozwiązań. Terapia szczególnie polecana jest w przypadku: przemocy w rodzinie, kryzysów rodzinnych, konfliktów, problemów wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych, problemów z komunikacją.
  • Psychoterapia par. Psychoterapia par jest skierowana do osób w związkach małżeńskich, ale też dla par żyjących w związkach nieformalnych, które przeżywają kryzys. Gdy para zmaga się z zazdrością, podejrzliwością, dominacją, brakiem zaufania w związku, ale też nadopiekuńczością i zależnością emocjonalną zaleca się skorzystanie z psychoterapii par. Jej celem jest wspólne znalezienie rozwiązania problemu, poprawa komunikacji, wzmocnienie relacji oraz zwiększenie zadowolenia. Pozwala zmienić patrzenie na relację, zmienić dysfunkcjonalne zachowania oraz zredukować unikanie emocji. Aby terapia pary mogła być prowadzona ważne jest, aby nie dochodziło do przemocy fizycznej, oboje partnerów deklarowali chęć pracy oraz nie pozostawali w innych związkach.