W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD opiera się na wywiadzie Naszych specjalistów z pacjentem lub (w przypadku dzieci) kolejno z rodzicami i dzieckiem, obserwacji, testach psychologicznych oraz analizie dostępnych źródeł, takich jak: poprzednie diagnozy lub opinie z poradni. Narzędzia wykorzystywane podczas diagnozy umożliwiają diagnoście lepsze zrozumienie problemów, takich jak: nadpobudliwość, agresywne zachowania, perfekcjonizm, trudności w klasie, czy zachowania kompulsywne oraz pozwalają ocenić inteligencję i zdolności poznawcze.

Umów się na wizytę   Cennik

chłopiec siedzący na pufie