W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej opiera się na wywiadzie Naszych specjalistów kolejno z rodzicami i dzieckiem, obserwacji, testach psychologicznych oraz analizie dostępnych źródeł, takich jak: poprzednie diagnozy lub opinie z poradni. Na pierwsze spotkanie warto zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka. Narzędzia wykorzystywane podczas diagnozy umożliwiają diagnoście ocenę planowania ruchu, różnicowania wrażeń dotykowych, naśladownictwa ruchowego, równowagę oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Proces diagnostyczny dostosowywany jest do wieku i możliwości dziecka.
Trwa 3-4 spotkania.

Umów się na wizytę   Cennik

pani bawiąca się z dzieckiem niebieską piłką