W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Mobbing

Wg kodeksu pracy „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Bardzo często konsekwencjami takiego zachowania są: wyraźnie obniżony nastrój, obniżenie samooceny, zły stan psychiczny, poczcie wyizolowania z zespołu, a niekiedy też zaburzenia lękowe. Dane wskazują, że mobbing jest zjawiskiem powszechnym. Około 49% pracowników biurowych zgłosiło, że padło ofiarą mobbingu, a aż 14% zgłosiło przemoc fizyczną. Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, jednak nie zawsze się tak dzieje. Warto w takiej sytuacji zgłosić się po pomoc do specjalisty, który pomoże wybrnąć z tej wyniszczającej sytuacji i poprawić funkcjonowanie osoby poszkodowanej.

Umów się na wizytę   Sprawdź nasze usługi

mężczyzna z wyczerpaną energią