Ruszyły zapisy do nowych grup TUS - serdecznie zapraszamy!

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność to według definicji WHO, ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu. Dzielimy ją ze względu na jej rodzaj (obniżona sprawność: sensoryczna, intelektualna, funkcjonowania społecznego, komunikowania się, ruchowa, psychofizyczna spowodowana chorobami somatycznymi) i stopień (lekki, umiarkowany i ciężki). Osoby niepełnosprawne bez względu na rodzaj i stopień swojej niepełnosprawności na co dzień mierzą się z wieloma wyzwaniami, niedostosowaniami lub konsekwencjami społecznymi. Niekiedy nie mogą pozwolić sobie na aktywność zawodową lub jest ona w dużym stopniu ograniczona. Społeczne konsekwencje oraz stereotypy również wpływają negatywnie na psychikę osoby niepełnosprawnej. W wyniku tego mogą się pojawić: samotność, izolacja, wrogość, agresja i unikanie innych ludzi.

Umów się na wizytę   Sprawdź nasze usługi

niepełnosprawna starsza kobieta