W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Problemy w relacjach

Problemy w relacjach, inaczej zwane problemami interpersonalnymi są to nawracające problemy w interakcjach międzyludzkich, np. z rodziną, partnerem, rówieśnikami lub współpracownikami. Przyczyną najczęściej są nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem w relacjach, takie jak atakowanie innych, wycofywanie się, obwinianie lub uzależnianie od innych. Strategie te kształtują się najczęściej w dzieciństwie i na bazie doświadczeń życiowych, a gdy będą często stosowane utrwalają się i włączą w repertuar zachowań. U ich podłoża leżą głęboko zakorzenione, sięgające naszych podstawowych przekonań, schematy dotyczących siebie, świata i innych ludzi. Mogą one brzmieć np. „nie uda mi się”, „coś jest ze mną nie tak”, „zawsze muszę być najlepszy”, „tak naprawdę zawsze będę sam”, „ludzie i tak ode mnie odejdą”. Kierując się swoimi schematami często odrzucamy informacje niezgodne z nimi, biorąc pod uwagę tylko to co pasuje. Zniekształca to realny obraz sytuacji powodując różnego rodzaju konflikty interpersonalne. Schematy te są silnie zakorzenione, jednak nie oznacza to, że są niemożliwe do zmiany. Psychoterapeuta może pomóc w identyfikacji problemu, własnych schematów i podstawowych przekonań oraz wykształceniu nowych adaptacyjnych schematów, aby poprawić relacje ze sobą i otoczeniem.

Umów się na wizytę   Sprawdź nasze usługi

kobieta z złamanym sercem