W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Trauma

Trauma jest doświadczeniem psychofizjologicznym, wywoływanym przez sytuacje narażenia zdrowia lub życia jednostki, bądź bycia świadkiem takich wydarzeń w stosunku do innych osób. Jest naturalną reakcją obronną organizmu w odpowiedzi na zagrażającą sytuację. Pomimo iż, pojawienie się objawów traumy jest  bardzo indywidualne, najczęściej pojawiają się one w przypadku: przemocy, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych, pożarów i poparzeń, wypadków, gwałtów i przemocy na tle seksualnym, tortur, działań wojennych, konfrontacji z zabójstwem lub samobójstwem, chorób zagrażających życiu. Doświadczenie traumy powoduje powstanie kryzysu psychicznego. Może się on objawiać się on poprzez:

 • natrętne, nawracające wspomnienia lub sny,
 • stany dysocjacyjne, czyli ponowne doświadczanie traumy, doświadczenie „bycia poza ciałem”,
 • nasilone i przedłużające się cierpienie,
 • wyraźne reakcje fizjologiczne,
 • unikanie miejsc, rzeczy lub myśli związanych z traumą,
 • trudności w zapamiętywaniu ważnych aspektów traumatycznego przeżycia,
 • uporczywe, nadmierne negatywne przekonania na temat siebie i świata,
 • zniekształcone spostrzeganie przyczyn traumatycznego zdarzenia, prowadzące do obwiniania siebie lub innych,
 • utrwalone stany negatywnych emocji (lęku, strachu, złości, winy),
 • znacząco zmniejszone zainteresowanie ważnymi czynnościami,
 • poczucie wyizolowania od innych,
 • trudności w wyrażaniu pozytywnych uczuć,
 • drażliwość, wybuchy gniewu,
 • nieprzemyślane, autodestrukcyjne zachowania,
 • nadmierna czujność,
 • problemy z koncentracją,
 • problemy ze snem. 

Zaburzenie związane z traumą i stresem często współwystępują z: depresją, zaburzeniami, lękowymi, uzależnieniami, zaburzeniami łaknienia, zaburzeniami dysocjacyjnymi, zaburzeniami osobowości. 

Trauma jest doświadczeniem wymagającym pomocy psychoterapeutycznej. Celem terapii jest przeprowadzenie pacjenta ze stanu „ponownego przeżywania” traumy do mniej bolesnego stanu pamiętania o wydarzeniu traumatycznym oraz zwiększenie świadomości własnego ciała.

Umów się na wizytę   Sprawdź nasze usługi

człowiek z traumą