W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe u dzieci mogą dotykać aż 20% dzieci i młodzieży. Przebiegają w różny sposób i mogą mieć różne źródła. Przyczyn upatruje się w czynnikach genetycznych. Skłonności lękowe w dużym stopniu są dziedziczone, ale na ich ujawnienie w takim samym stopniu może mieć wpływ styl wychowania przez opiekunów.  Zaburzenia lękowe mogą wystąpić również w następstwie przykrych doświadczeń, których dziecko doznało, np. odrzucenie przez rówieśników. 

Aby rozpoznać zaburzenia lękowe u dzieci spełnione muszą być poniższe warunki:

 • lęk powoduje u dziecka zaniepokojenie, napięcie lub prowadzi do unikania konkretnych czynności lub sytuacji,
 • jest nieadekwatny do okoliczności,
 • ma rozległy charakter,
 • nie podlega kontroli co najmniej przez jakiś czas,
 • zakłóca rozwój dziecka lub/i funkcjonowanie rodziny,
 • utrzymuje się przez czas określony dla danego zaburzenia,
 • towarzyszą mu nasilone objawy somatyczne.

Charakterystycznymi problemami dla okresu dziecięcego są: 

 • lęk separacyjny,
 • zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie,
 • lęk społeczny w dzieciństwie,
 • zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie.

Zaburzenia lękowe często współwystępują z zaburzeniami depresyjnymi.

Umów się na wizytę   Sprawdź nasze usługi

człowiek z lękami