W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Zaburzenia odżywiania

Odpowiednie żywienie i aktywność fizyczna umożliwia prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny u dzieci. Jednak w ostatnich czasach skala problemu, jakim są zaburzenia odżywiania, się zwiększa. Najbardziej rozpoznawalnymi zaburzeniami są: jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) i żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa), jednak do zaburzeń odżywiania zaliczamy również inne jednostki. Wg ICD-11 możemy wyróżnić także: zaburzenia odżywiania z napadami niekontrolowanego objadania, zaburzenia polegające na unikaniu lub ograniczaniu przyjmowania pokarmów, łaknienie spaczone, zespół przeżuwania. Zaburzenia odżywiania najczęściej dotyczą nastolatków, jednak co raz częściej zaczynają dotyczyć dzieci przed okresem dojrzewania. U dzieci w wieku przedszkolnym są one szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych, zahamowania wzrostu lub osteoporozy. Z tego powodu tak ważne jest, aby monitorować ile i jakie pokarmy przyjmują pociechy. Warto zwracać uwagę na zmiany w zachowaniu dziecka, ponieważ rzadko dzieje się tak, że odmawia ono jedzenia z dnia na dzień. Jeśli zmiany się utrzymują dłużej niż dwa tygodnie należy skonsultować się z psychologiem.


Anoreksja

wychudzona kobieta

  • spadek masy ciała w okresie wzrostu
  • silny lęk przed zwiększeniem masy ciała
  • zaburzony wizerunek swojego ciała
  • u kobiet – brak miesiączki w 3 kolejnych cyklach

bulimia

kobieta z zaklejonymi ustami

  • epizodyczne objadanie się dużymi ilościami pokarmu w bardzo krótkim czasie
  • drastyczne ograniczenie spożywanych porcji jedzenia

otyłość

 

Metody leczenia

W Seeds Care wykorzystujemy następujące rodzaje terapii:

  • Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Za standardową metodę terapeutyczną, którą stosuje się po zauważeniu procesu przyrostu wagi uważa się psychoterapię poznawczo-behawioralną. Badania podkreślają, że skuteczność leczenie farmakologicznego zdecydowanie podwyższa włączenie terapii poznawczo-behawioralnej. Terapia bezpośrednio odnosi się do niedostosowanych zachowań związanych ze sposobem odżywiania się, oraz leżącymi u ich podłoża błędnymi przekonaniami, dysfunkcyjnymi schematami poznawczymi dotyczącymi poczucia własnej samooceny i dążenia do ideału, znaczenia opinii innych i obaw w relacjach z nimi, oraz wspiera procesy rozwojowe związane z indywidualizacją i separacją. Łączy tworzenie wzorów regularnego odżywiania się, zmianę treści poznawczych i etap zapobiegania nawrotom choroby, poprzez kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętność identyfikowania sygnałów ostrzegawczych nawrotu choroby i korzystania z wypracowanych planów działań.