W wakacje zapraszamy na półkolonie letnie! WIĘCEJ INFORMACJI

Zaburzenia osobowości

Wg Profesor Trzebińskiej osobowość jest to całość psychicznych mechanizmów regulacji, które kształtują się pod wpływem życiowego doświadczenia na bazie biologicznych predyspozycji. Gwarantuje ona powtarzalność zachowania jednostki i odróżnia ją od innych, czyni niepowtarzalną. Zaburzenie osobowości natomiast jest to trwały wzorzec wewnętrznych doświadczeń i zachowań, które znacząco odbiegają od oczekiwań kultury. Wzorzec ten jest sztywny, niezmienny, obejmuje szeroki zakres życia jednostki i jednocześnie znacząco utrudnia funkcjonowanie. Nie jest ono łatwe do zdiagnozowania. Szacuje się, ze może dotyczyć aż 10-20% społeczeństwa. Przyczyny powstania zaburzenia osobowości mogą być różne i zależne od rodzaju zaburzenia osobowości. Wspólne jest szukanie przyczyn w czynnikach genetycznych, jednak znaczącą rolę odgrywają również czynniki środowiskowe, takie jak: przemoc czy zaniedbania. Pierwsze symptomy można zauważyć już w dzieciństwie lub młodości.

Wg DSM-5 zaburzenia osobowości możemy podzielić na tzw. Wiązki.

Wiązka A charakteryzuje się: wycofaniem, chłodem emocjonalnym, podejrzliwością i nieracjonalnością i zaliczamy do niej osobowość: paranoiczną, schizotypową i schizoidalną.

Wiązka B charakteryzuje się: nadmiernym okazywaniem emocji, teatralnym zachowaniem, zabieganiem o uwagę, chwiejnym nastrojem i intensywnymi konfliktami interpersonalnymi. Do tej wiązki zaliczamy osobowość: antyspołeczną, z pogranicza (border line), histrioniczną i narcystyczną.

Wiązka C charakteryzuje się: nadmiernym lękiem i nadmiernym spięciem. Do wiązki C zaliczamy osobowość: unikającą, zależną i obsesyjno-kompulsywną.

Leczenie zaburzeń osobowości jest trudne i czasochłonne, jednak im szybciej podjęte zostanie leczenie tym lepsze są rokowania, dlatego ważne jest, aby nie czekać z zasięgnięciem pomocy dopiero w czasie kryzysu czy pojawienia się chorób współwystępujących, takich jak depresja.

Umów się na wizytę   Sprawdź nasze usługi

niepoukładane puzzle